Oбучение по Проект LIFE10NAT/BG/000146

Oбучение по Проект LIFE10NAT/BG/000146 по Програма LIFE+ на ЕС

Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/, като асоцииран бенефициент по Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” (Life10/NAT/BG/000146) по Програма LIFE+ на ЕС, на 12.11.2013 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. проведе еднодневно обучение на ученици от Професионалната гимназия по горско стопанство гр. Велинград.

Участие взеха 15 ученика от 11клас. Лектори бяха д-р инж. Любчо Тричков – директор на дирекция „Проекти и международни дейности”, д-р инж. Анна Петракиева –главен експерт, отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите”  и инж. Красимир Каменов от ИАГ.

В първата част, бе представена презентация на тема: „Горите – природно богатство“. Разгледани бяха въпроси, свързани със застрашените видове и ролята на горите в съответната територия, услугите предоставяни от горите, необходимостта и начините за опазване на горските местообитания.

Втората част, бе практическо обучение за ролята на горите за съхраняване на генетичтния фонд и опазване на биоразнообразието, представяне на обучителни материали за доминиращите дървесни видове в предварително избрана за целите на обучението горска екосистема. Развлекателните игри и интересно представената информация очароваха  учениците. Лекторите от своя страна  видяха в тези знаещи, активни млади хора,едни достойни бъдещи стопани на българската гора.

инж. Вергиния Иванова

Повече снимки ТУК!

Коментари:

коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *