График на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ /ДЗИ/

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

Български език и литература – 18.05.2022 година начало 08:30 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 20.05.2022 година начало 08:30 часа

НВО по БЕЛ в края на X клас – 14.06.2022 година

НВО по математика в края на X клас – 16.06.2022 година

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Български език и литература – 25.08.2022 година начало 08:30 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 26.08.2022 година начало 08:30 часа

За повече информация – www.mon.bg.