График на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ /ДЗИ/

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 20.05.2020 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 22.05.2020 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 26.05.2020 година до 29.05.2020 година

НВО по БЕЛ в края на X клас – 09.06.2020 година

НВО по математика в края на X клас – 11.06.2020 година

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 27.08.2020 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 28.08.2020 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 31.08.2020 година до 03.09.2020 година

За повече информация – www.mon.bg.