Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

 

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

СЕСИЯ МАЙ

20 май 2022 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – предстои утвърждаване на графика

СЕСИЯ АВГУСТ

26 август 2022 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – предстои утвърждаване на графика

Държавни зрелостни изпити:

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 18.05.2022 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 20.05.2022 година начало 08:00 часа

НВО по БЕЛ в края на X клас – 14.06.2022 година

НВО по математика в края на X клас – 16.06.2022 година