Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

 

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

21 януари 2021 г. (четвъртък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

22 януари 2021 г. (петък) – ДИПП (Държавен изпит по практика на професията)

ЮНСКА СЕСИЯ

4 юни 2021 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – предстои утвърждаване на графика

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

09 септември 2021 г. (четвъртък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – предстои утвърждаване на графика

Държавни зрелостни изпити:

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 19.05.2021 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 21.05.2021 година начало 08:00 часа

НВО по БЕЛ в края на X клас – 16.06.2021 година

НВО по математика в края на X клас – 18.06.2021 година