Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

23 януари 2018 г. (сряда) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

24 януари 2018 г. (четвъртък) от 12:30 ч. – ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) 

Държавни зрелостни изпити:

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 21.05.2019 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 23.05.2019 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 28.05.2019 година до 31.05.2019 година

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 28.08.2019 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2019 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 30.08.2019 година до 04.09.2019 година