Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

 

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

20 май 2022 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – по утвърден график, както следва:

XII „а“ клас – 26 май 2022 г. (четвъртък) от 8:00 ч.

XII „б“ клас – 27 май 2022 г. (петък) от 8:00 ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

26 август 2022 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – предстои утвърждаване на графика

Държавни зрелостни изпити:

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

Български език и литература – 18.05.2022 година начало 08:30 часа

НВО по БЕЛ в края на X клас – 14.06.2022 година

НВО по математика в края на X клас – 16.06.2022 година

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Български език и литература – 25.08.2022 година начало 08:30 часа