Информация за родителя

Класни ръководители през 2021/22 г.

8 а – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

8 б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

8 в – инж. Филип Устабашиев – f.ustabashiev@pggs.info

9 а – инж. Найден Петров – naid67@gmail.com

9 б – инж. Цветан Чечев – chechev@abv.bg

10 а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

10 б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

11 а – Цветан Гугалов – gugalow@abv.bg

11 б – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

12 а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

12 б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за втория срок на учебната 2021/22 г.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45 ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

04.12.2021 г. /събота/ от 10:00 часа присъствено за XII „а“ клас, а от 11:00 часа за XII „б“ клас.

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. /вкл./

Коледна ваканция – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 01.02.2022 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. /вкл./

Пролетна ваканция (12 клас) – 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. /вкл./

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – 02.02.2022 г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература

20.05.2022 г. – Втори ДЗИ

25.05.2022 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на Х клас

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 12.05.2022 г, за 8-9 клас – 30.06.2022 г., за 10-11 клас – 14.07.2022 г.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

10 клас – от 01.07.2022 г. до 14.07.2022 г. /2 седмици/

11 клас – от 01.07.2022 г. до 14.07.2022 г. /2 седмици/

Защита на производствена практика – датата и началния час ще бъдат насрочени допълнително

Държавни изпити по Теория и практика на професията

Сесия май-юни

Теория – 20.05.2022 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Сесия август-септември

Теория – 26.08.2022 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.