Информация за родителя

Класни ръководители през 2022/23 г.

8 а – Росица Пашова – ote_1984@abv.bg

8 б – Виктория Малчева – viktoriya.m@abv.bg

9 а – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

9 б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

9 в – инж. Филип Устабашиев – f.ustabashiev@pggs.info

10 а – инж. Надежда Ганчева – n.gancheva@pggs.info

10 б – инж. Цветан Чечев – chechev@abv.bg

11 а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

11 б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

12 а – Цветан Гугалов – gugalow@abv.bg

12 б – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за първия срок на учебната 2022/23 г.

Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45 ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

График на контролните работи през първия учебен срок на уч. 2022/23 г.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

Заявление до директора по образец може да изтеглите ТУК.

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

03.12.2022 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. /вкл./

Коледна ваканция – 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. /вкл./

Пролетна ваканция (12 клас) – 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. /вкл./

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – 06.02.2023 г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

19.05.2023 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2023 г. – Втори ДЗИ

25.05.2023 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас

16.06.2023 г. – НВО по математика в края на Х клас

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 16.05.2023 г, за 8-9 клас – 30.06.2023 г., за 10-11 клас – 14.07.2023 г.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

10 клас – от 01.07.2023 г. до 14.07.2023 г. /2 седмици/

11 клас – от 01.07.2023 г. до 14.07.2023 г. /2 седмици/

Защита на производствена практика – датата и началния час ще бъдат насрочени допълнително

Държавни изпити по Теория и практика на професията

Сесия май-юни

Теория – 23.05.2023 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 03.02.2022 г. до 18.02.2023 г.

Сесия август-септември

Теория – 25.08.2023 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 27.06.2023 г. до 08.07.2023 г.