Информация за родителя

Класни ръководители през 2019/20 г.

8 а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

8 б – инж. Филип Устабашиев – filip_ust@abv.bg

9 а – Цветан Гугалов – gugalow@abv.bg

9 б – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

10 а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

10 б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

11 а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

11 б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

12 а – Недялка Стефанова – neli_stefanova1962@abv.bg

12 б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

12 в – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за първия срок на учебната 2019/20 г.

КласКласен ръководителДенЧас
8АГеорги Кривулев Петък 12:30 – 13:15
8Бинж. Филип Устабашиев Вторник 13:20 – 14:05
9АЦветан Гугалов Понеделник 12:30 – 13:15
9БИрина Аврамова Сряда 14:10 – 14:55
10ААсена Лилова Понеделник 14:10 – 14:55
10БДаниела Дафова Сряда 12:30 – 13:15
11АЛюдмила Алексиева Четвъртък 13:20 – 14:05
11БВергиния Иванова Вторник 12:30 – 13:15
12АНедялка Стефанова Вторник 13:20 – 14:05
12БИрина Ачева Понеделник 15:00 – 15:45
12ВЗдравка Гугалова Четвъртък 14:10 – 14:55

 Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45 ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

07.12.2019 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. /вкл./

Коледна ваканция – 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 05.02.2020 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. /вкл./

Пролетна ваканция (12 клас) – 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. /вкл./

НЕУЧЕБНИ ДНИ

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на Х клас

Начало на втория учебен срок – 06.02.2020 г.

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 14.05.2020 г, за всички останали – 30.06.2020 г

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

10 клас – от …07.2020 г. до …07.2020 г. /2 седмици/

11 клас – от …07.2020 г. до …07.2020 г. /2 седмици/

защита на производствена практика …..2020 г. от 11:00 часа

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити:

……2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни изпити

…………..

Оценяване на изпитните работи

…………..

Обявяване на резултатите от държавните  зрелостни изпити

…………..

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за септемврийска сесия:

……………..

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали септемврийска сесия:

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпит за септемврийска сесия:

…………..

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

…………..

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория – 22.01.2020 г. от 7:30 ч.

Практика – 23.01.2020 г. от 12:30 ч.

Срок за подаване на заявление – 20.12.2019 г.

месец юни

Теория – 05.06.2020 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 11.05.2020 г.

месец септември

Теория – 10.09.2020 г. от 7:30 ч.

Практика – 11.09.2020 г. от 7:30 ч.

Срок за подаване на заявление – 31.08.2020 г.