Информация за родителя

Класни ръководители през 2018/19 г.

8а – Цветан Гугалов – gugalow@abv.bg

9а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

9б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

10а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

10б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

11а – Недялка Стефанова – neli_stefanova1962@abv.bg

11б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

11в – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

12а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

12б – инж. Ася Линчева – asqdanova@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за втория срок на учебната 2018/19 г.

Клас Класен ръководител Ден Час
8А Цветан Гугалов  Сряда  10:45 – 11:30
9А Асена Лилова  Петък  11:10 – 11:55
9Б Даниела Дафова  Четвъртък  9:50 – 10:35
10А Людмила Алексиева  Сряда  12:30 – 13:15
10Б Вергиния Иванова  Вторник  11:40 – 12:25
11А Недялка Стефанова  Четвъртък  10:45 – 11:30
11Б Ирина Ачева  Вторник  9:50 – 10:35
11В Здравка Гугалова  Вторник  14:10 – 14:55
12А Георги Кривулев  Петък  12:15 – 13:00
12Б Ася Линчева  Вторник  08:45 – 09:30

 Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45 ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 Дни за консултация 

   Педагогически специалисти   Ден  и час 
Общообразователни предмети
 1 Георги Василев Янчев Сряда – 14:05 ч.
 2 Цветан Стоянов Гугалов Понеделнки – 14:05 ч.
 3 Людмила Василева Алексиева Сряда – 13:20 ч.
 4 Марина Стоичкова Богданова Сряда – 13:20 ч.
 5 Недялка Емануилова Стефанова Понедлник – 14:05 ч.
 6 Георги Иванов Кривулев Сряда – 14:05 ч.
 7 Ирина Стефанова Аврамова Понеделник – 13:30 ч.
 8 Даниела Георгиева Дафова-Илиева Четвъртък – 14:05 ч.
 9 Здравка Костадинова Гугалова Четвъртък – 14:05 ч.
 10 Асена Петрова Лилова Сряда – 13:15 ч.
 11 Здравко Христов Ботушанов Четвъртък – 14:05 ч.
Специални предмети 
 12 инж.Ася Христова Линчева Сряда – 13:15 ч.
 13 инж.Вергиния Георгиева Иванова Понеделник – 14:05 ч.
 14 инж.Цветан Владимиров Чечев Понеделник – 14:05 ч.
 15 инж.Ирина Димитрова Ачева Четвъртък – 14:05 ч.
 16  инж.Филип Йорданов Устабашиев Понеделник – 14:05 ч.

Графикът за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ през втория срок на учебната 2018/2019 година може да изтеглите ТУК.

Графикът за провеждане на контролните и класни работи през втория срок на учебната 2018/19 година може да изтеглите ТУК.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

01.12.2018 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. /вкл./

Коледна ваканция – 22.12.2018 г. – 01.01.2019 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 02.02.2019 г. – 05.02.2019 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. /вкл./

НЕУЧЕБНИ ДНИ

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

22.05.2019 г. –  неучебен, присъствен

Начало на втория учебен срок – 06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 15.05.2019 г, за всички останали – 28.06.2019 г

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

11 клас – от …07.2019 г. до …07.2019 г. /2 седмици/

защита на производствена практика …..2019 г. от 11:00 часа

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити:

……2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни изпити

…………..

Оценяване на изпитните работи

…………..

Обявяване на резултатите от държавните  зрелостни изпити

…………..

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за септемврийска сесия:

……………..

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали септемврийска сесия:

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпит за септемврийска сесия:

…………..

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

…………..

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория – 23.01.2019 г. от 7:30 ч.

Практика – 24.01.2019 г. от 12:30 ч.

Срок на подаване на заявление – 21.12.2018 г.

месец юни

Теория – 06.06.2019 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок на подаване на заявление – 10.05.2019 г.

месец септември

Теория – 11.09.2019 г. от 7:30 ч.

Практика – 12.09.2019 г. от 7:30 ч.

Срок на подаване на заявление – 30.08.2019 г.