Информация за родителя

Класни ръководители през 2020/21 г.

8 а – инж. Найден Петров – naid67@gmail.com

8 б – инж. Цветан Чечев – chechev@abv.bg

9 а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

9 б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

10 а – Цветан Гугалов – gugalow@abv.bg

10 б – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

11 а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

11 б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

12 а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

12 б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за втория срок на учебната 2020/21 г.

Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45 ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

05.12.2020 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. /вкл./

Коледна ваканция – 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. /вкл./

Пролетна ваканция (12 клас) – 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. /вкл./

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – 04.02.2021 г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература

21.05.2021 г. – Втори ДЗИ

25.05.2021 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на Х клас

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 14.05.2021 г, за 8-9 клас – 30.06.2021 г., за 10-11 клас – 14.07.2021 г.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

10 клас – от 01.07.2021 г. до 14.07.2021 г. /2 седмици/

11 клас – от 01.07.2021 г. до 14.07.2021 г. /2 седмици/

Защита на производствена практика 15.07.2021 г. от 11:00 часа

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория – 21.01.2021 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 21.12.2020 г.

месец юни

Теория – 04.06.2021 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 17.03.2021 г.

месец септември

Теория – 09.09.2021 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 1.09.2021 г.