Информация за родителя

Класни ръководители през 2023/24 г.

8 а – Николай Гарванов – nikolay_garvanov@abv.bg

8 б – Асена Лилова – asenal@abv.bg

9 а – Виктория Джонева – vdjoneva2000@gmail.com

9 б – Виктория Малчева – viktoriya.m@abv.bg

10 а – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

10 б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

10 в – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

11 а – инж. Иван Дулев – vankisa1@abv.bg

11 б – инж. Цветан Чечев – chechev@abv.bg

12 а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

12 б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

График на контролните работи през втория учебен срок на уч. 2023/24 г.

Дни и часове за провеждане на консултации през втория учебен срок на уч. 2023/24 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа през втория учебен срок на уч. 2023/24 г.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

Заявление до директора по образец може да изтеглите ТУК.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

02.12.2023 г. /събота/ от 10:00 часа

ПОКАНА

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. /вкл./

Коледна ваканция – 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. /вкл./

Пролетна ваканция (12 клас) – 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. /вкл./

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – 06.02.2024 г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

17.05.2024 г. – ДЗИ по български език и литература

20.05.2024 г. – Втори ДЗИ

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас

21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 13.05.2024 г, за 8-9 клас – 28.06.2024 г., за 10-11 клас – 14.07.2024 г.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

10 клас – от 01.07.2024 г. до 14.07.2024 г. /2 седмици/

11 клас – от 01.07.2024 г. до 14.07.2024 г. /2 седмици/

Защита на производствена практика – датата и началния час ще бъдат насрочени допълнително

Държавни изпити по Теория и практика на професията

Сесия май-юни

Теория – 20.05.2024 г. от 8:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 03.02.2024 г. до 16.02.2024 г.

Сесия август-септември

Теория – 23.08.2024 г. от 8:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок за подаване на заявление – 26.06.2024 г. до 07.07.2024 г.