Нормативни документи

Дневен режим

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Програма за превенция

Мерки за повишаване качеството на образованието

Училищен учебен план за специалност ГСД

Училищен учебен план за специалност ГЛС

Бюджет 2022

Дневен режим

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Програма за превенция

Мерки за повишаване качеството на образованието

Училищен учебен план за специалност ГСД

Училищен учебен план за специалност ГЛС

Бюджет 2021

Стратегия за развитие