Задочно обучение

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. ДОГОВОР ТУК!
  2. МОЛБА ТУК!
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ ТУК!

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че във времето на провеждане на изпитите (съгласно приложения график), стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка пропусквателният режим в сградата на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще се осъществява при завишен контрол и мерки за сигурност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде спазено изискването за носене на ПРЕДПАЗНА МАСКА в затворени пространства.

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че при нормална епидемиологична обстановка учебните занятия на задочниците ще се проведат, както следва:

  • от 4 до 8 октомври 2021 г. ще се проведат занятията на II курс;
  • от 11 до 15 октомври 2021 г. ще се проведат занятията на I курс.

Разписанието на занятията за посочените по-горе периоди по дни и часове ще бъде публикувано допълнително.

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че във времето на провеждане на изпитите (съгласно приложения график), стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка пропусквателният режим в сградата на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще се осъществява при завишен контрол и мерки за сигурност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде спазено изискването за носене на ПРЕДПАЗНА МАСКА в затворени пространства.

От Ръководството