Задочно обучение

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. ДОГОВОР ТУК!
  2. МОЛБА ТУК!
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ ТУК!

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че във времето на провеждане на изпитите (съгласно приложения график), стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка пропусквателният режим в сградата на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще се осъществява при завишен контрол и мерки за сигурност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде спазено изискването за носене на ПРЕДПАЗНА МАСКА в затворени пространства.

Ръководството на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че занятията на задочниците от II курс (мартенска учебна сесия) ще се проведе по приложената предварителна програма, но това ще стане в бъдещ период, когато отпадне наложената забрана за провеждане на присъствени занятия на територията на област Пазарджик.

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се ангажира да актуализира и публикува графика за период, в който ще бъде разрешено да се провеждат занятия в присъствена форма на обучение.

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че във времето на провеждане на изпитите (съгласно приложения график), стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка пропусквателният режим в сградата на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще се осъществява при завишен контрол и мерки за сигурност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде спазено изискването за носене на ПРЕДПАЗНА МАСКА в затворени пространства.

От Ръководството