Прием 2021 / 2022 г.

През учебната 2021/2022 година ще се приемат по документи /без конкурсен изпит/ момичета и момчета както следва:

А. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 5 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ
  • ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

График за приемане на ученици след завършен VII клас

Необходими документи:

  1. Оригинално удостоверение за завършен 7 клас.
  2. Служебна бележка от изпити след 7 клас.
  3. Медицинска свидетелство.
  4. Ксерокопие на акта за раждане.

Допълнителен прием: към настоящия момент НПГГС „Христо Ботев“ приема и ученици в 10 и 11 клас с приравнителни изпити по специалностите Горско стопанство и дърводобив и Горско и ловно стопанство. Желаещите да се обучават при нас трябва да положат 3 приравнителни изпита за 10 клас и 7 приравнителни изпита за 11 клас.

Б. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ /ПЛАТЕНО/ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ В 5 СЕСИИ НА ГОДИНА С ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
  • ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

В. УЧИЛИЩЕТО ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА МОТОРИСТ НА МОТОРНИ ТРИОНИ И ХРАСТОРЕЗИ – КАТЕГОРИЯ Тпс И КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА И СПЕЦИАЛНА САМОХОДНА ГОРСКА ТЕХНИКА – КАТЕГОРИЯ ТвкГ – ХИДРАВЛИЧНИ КРАНОВЕ И ЧЕЛЮСТНИ ТОВАРАЧИ.