Богата и интересна програма в НПГГС „Христо Ботев“ за Седмицата на професионалните умения

Богата палитра от събития и участия по случай второто издание на Европейската седмица на професионалните умения подготви НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

Изявени ученици в областта на ловното стопанство от XII клас посетиха елитен развъдник за ловни кучета в град Костенец. Техен домакин бе Димитър Тодоров – един от доказаните майстори в областта на ловната кинология у нас и бивш възпитаник на училището, който за пореден път доказа, че за него няма тайни в обучението на доброто ловно куче. Възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ видяха кучета от породите Дратхаар и Английски сетер.

Домакин на следващото мероприятие по случай Европейската седмица на професионалните умения бе ТП ДГС „Алабак“. Там учениците от X клас на гимназията подробно се запознаха с дейността на стопанството и документацията, свързана с ползването на дървесина. Своя професионален опит и знания споделиха инж. Димитър Китов – зам.-директор на стопанството и лесничея инж. Младен Палов.

В поредица от дейности на територията на ТП ДЛС „Чепино“ се включиха и учениците от XI клас на НПГГС „Христо Ботев“.

Практическото занимание започна с посещение на горския разсадник на стопанството, разположен в местността „Суха лъка“.

След това учениците посетиха насаждение, в което бе изведена възобновителна сеч. Там бъдещите техник-лесовъди трябваше да определят основните лесовъдски признаци.

Занятието включваше и посещение на ловностопанско съоръжение – чакало, намиращо се в местността „Грашевска ливада“.

Важна част от практическото обучение бе запознаването и работата на учениците с горскостопанска карта. Инж. Валентин Ганчев направи образцова демонстрация с използването на компас за ориентиране на терена.

Участниците завършиха заниманието си на територията на ДЛС „Чепино“ с разходка по ловен път в м. „Джандара“.

Изключително интересно премина и обучението по механизация на дърводобива, проведено на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола. Под ръководството на инж. Чавдар Устабашиев, зам.-директор на стопанството, ученици от XII клас на НПГГС „Христо Ботев“ се включиха в дейностите, свързани с товарене и извоз на дървени материали от сечището до временния склад, правилна и безопасна експлоатация на тракторите и други.

 

Европейската комисия организира за втори път Европейска седмица на професионалните умения.

Целта на събитието е да се популяризира и повиши привлекателността на mрофесионалното образование и обучение (ПОО), да се насърчи мобилността на обучаеми, да се подкрепи партньорството между бизнеса и ПОО.

Коментари:

коментара