Открит урок по психология в IX „а“ клас

На 29 ноември 2017 г. (сряда) в IX „а“ клас на НПГГС „Христо Ботев“ бе представен открит урок по психология. Темата на занятието, проведено от г-жа Здравка Гугалова, бе „Агресията в училище“. Активно участие в открития урок взе ученикът Александър Каменов. Той представи пред съучениците си и презентация във връзка с поставената тема.

Учителят по психология г-жа Здравка Гугалова приложи съвременни методи за преподаване и много успешно поднесе темата пред учениците от  IX „а“ клас.

Коментари:

коментара