Ученици от XI клас посетиха ДЛС „Чепино“

На 9.11.2017 г. (четвъртък) ДЛС „Чепино“ бе домакин на учебна практика на учениците от втора група на XI „А“ клас с ръководител инж. Цветан Чечев. Възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ се включиха в поредица от мероприятия. ДЛС „Чепино“ бе представено от инж. Валентин Ганчев – ст. лесничей в ГСУ „Суха лъка“.

Практическото занимание започна с посещение на горския разсадник на стопанството, разположен в местността „Суха лъка“.

След това учениците посетиха насаждение, в което бе изведена възобновителна сеч. Там бъдещите техник-лесовъди трябваше да определят основните лесовъдски признаци.


Учебното занятие включваше и посещение на ловностопанско съоръжение – чакало, намиращо се в местността „Грашевска ливада“.

 

Важна част от практическото обучение бе запознаването и работата на учениците с горскостопанска карта. Инж. Валентин Ганчев направи образцова демонстрация с използването на компас за ориентиране на терена.

Участниците завършиха заниманието си на територията на ДЛС „Чепино“ с разходка по ловен път в м. „Джандара“.

Коментари:

коментара