Учени от Агробиоинститут – София посетиха НПГГС „Христо Ботев“

На 9 май 2019 г. в НПГГС „Христо Ботев“ пристигнаха учени от Агробиоинститут – гр. София. Научният екип бе ръководен лично от директора проф. Иван Атанасов. Той бе придружаван от проф. Иван Цветков – председател на ОС на учените и координатор международно сътрудничество и административния директор Мариан Минчев.

Целта на визитата на екипа бе вземане на проби за генетични изследвания. Обект на проучване са ценни дървесни видове, намиращи се в богатия дендрариум на НПГГС „Христо Ботев“.

Активно съдействие при вземането на пробите оказаха учениците от XI „а“ клас Илиян Пенев и Венцислав Горанов. Двамата ни възпитаници впечатлиха гостите с отличните си познания и професионална подготовка. Научната работа се реализира по международния проект Bioprospect, в който Агробиоинститут – гр. София е един от осемте партньори.

Целта на проекта е да проучи и документира „биопроспектите“ на залесените защитени територии и начините за устойчива капитализация като средство за тяхното разумно управление и опазване.

В скоро време се очаква и подписване на Меморандум за сътрудничество между НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград и Агробиоинститут – София.

Агробиоинститут (АБИ), гр. София е един от водещите български изследователски институти в областта на растителната наука. АБИ има акредитации като Център за върхови постижения в растителната биотехнология от ЕК (1999 г.) и от българското Министерство на образованието и науката. Областите на изследване са: биоразнообразие и генетични ресурси, молекулярна и функционална генетика, растителни биоактивни съединения, екофизиология и абиотичен стрес и ускорена селекция с молекулярни маркери.

Коментари:

коментара