Спечелен проект по Европейска програма „Еразъм+” за 2017г

В навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и култура,  общоучилищния колектив на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” се поздрави със спечелен проект по Европейска програма „Еразъм+” за 2017г „Подобряване на практическите умения на учениците чрез изучаване на испанския опит и добри практики в горското стопанство”, ключова дейност 1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.

През лятото на 2017г. двадесет ученици от гимназията ще проведат сваята практика за срок от един месец в областите Севиля и Малага в Кралство Испания и ще обменят знания, опит и умения в областта на горското и ловно стопанство.

Коментари:

коментара