Представяне на книгата „Ловни пътеки” от Първан Киров

Поводът, който на 19.04.2018 г. събра ученици и учители във фоайето на гимназията, бе представянето на сборника с разкази „Ловни пътеки” от Първан Киров – възпитаник на училището, випуск 2005 година. Книгата му е сборник от разкази в областта на ловната тематика. Тези творби са отражение на ново, съвременно виждане на лова като непосредствено общуване с природата, при което човекът, преди да бъде ловец, насочил пушка срещу животните, е природозащитник – гражданин в истинския смисъл на думата. Книгата е адресирана към всички, които обичат природата и ловното четиво. Авторът увлекателно води читателя сред горите на България, за да надникне в един свят, който за много хора е все още непознат.Младият творец прочете откъси от своите разкази и запозна присъстващите с подбудите, които са го накарали да поеме по пътя на литературата. С удоволствие отговори на въпросите, които ученици и преподаватели му зададоха, свързани с особеностите на творческия процес при него, с това, кое го вдъхновява, за да посегне към перото, кои са неговите любими писатели в областта на ловната тематика и др. Много топли думи Първан Киров отправи както към своите преподаватели, така и по отношение на гимназията – мястото, в което се е събудила неговата ловна страст и любов към природата.
Отношение към творчеството на младия автор изразиха г-жа Дафова, г-н Ферезлиев, г-жа Богданова, г-н Шулев , който благодари на Първан и му пожела много здраве и творчески успехи.

 

Коментари:

коментара