Интересен и много атрактивен открит урок по руски език по повод Деня на Земята

“Земля величайшее чудо! Будем беречь нашу Землю!“- това бе мотото на проведения открит урок по руски език от г-жа Снeжана Гончева на 20 април. Гости на проявата бяха директорът и зам.-директорите на НПГГС “Христо Ботев“ и преподаватели от методическите обединения.Учениците от 9 „а“ клас бяха разделени на 4 групи и всяка една от тях представи своите задачи. Те разказаха за историята на Международния ден на Земята, за личния си принос този ден да продължи, отговаряха на въпроси. Като бъдещи лесовъди и работници в областта на ловното стопанство гимназистите показаха личното си отношение по въпроса като представиха две презентации, с които призоваха към опазването на мурсалския чай и глухаря. Във всяка от групите имаше по двама художника, които в края на часа представиха на присъстващите рисунките си по темата.
В края на часа прозвучаха вълнуващите стихове на Григорий Поженян “Я другое дерево…“. На фона на прекрасните природни картини и нежната музика те послужиха като призив към всички: “Природа исключительный феномен! Это надо повторять! Надо! Ради нашего присутствия на Земле!“.

Коментари:

коментара