НПГГС „Христо Ботев” – Велинград посрещна координационният съвет на Националното звено за подкрепа

В периода 3-5 април, 2018 г. Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE започна провеждането на поредица от четири кръгли маси, които тематично бяха фокусирани върху сектора за учене на възрастни. Тези събития са само част от интензивния график на НЗП за 2018 г. В тази връзка на 4 и 5 април във Велинград се състоя Първата работна среща на Координационния съвет на Националната платформа “ Обединени за ученето на възрастни“. Срещата беше открита от г-жа Янка Такева- председател на СБУ и от г-жа Валентина Дейкова – ръководител на НЗП. Сред присъстващите бяха инж. Таня Михайлова-зам.министър на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева – бивш зам.министър на МОН, експерти от МОН, началници на РУО, експерти ПО към РУО и директори на професионални гимназии.
Програмата на събитието включваше различни теми, свързани с основния му тематичен фокус. Представени бяха резултатите от проведено изследване с РУО и професионалните гимназии за образованието и обучението на възрастни. Популяризирането на ученето на възрастни, както винаги, присъстваше като ключова тема на дискусиите, включително и запознаване с други нови възможности за усилване на неговата резултатност. Дебатиран беше и приемът на възрастни в професионалните гимназии и центровете за професионално обучение.
След дискусия за провеждане на следващите „Национални дни за учене през целия живот” по предложение на г-жа Янка Такева бе посетена Националната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев”. Директорът на училището – инж. Стефан Шулев като любезен домакин и член на координационният съвет на НЗП посрещна радушно гостите и с удоволствие ги запозна с материалната база на училището и с начина на работа на ръководения от него екип.
Инж. Шулев не пропусна да отбележи знаковите постижения на гимназията, която е еталон за качествено лесовъдско образование в сферата на горското и ловното стопанство. С гордост директорът сподели, че въпреки многото трудности и нелеки времена гимназията бележи непрекъснат темп на развитие и обновяване и не забрави да подчертае, че мотото, което ръководи него и екипът му е „Да правим винаги най-доброто, за да се случи необходимото!”.
Горещи думи на благодарност към инж. Шулев отправи г-жа Такева и зам.министър Михайлова, които си пожелаха повече такива гимназии и екипи, които да бъдат ръководени далновидно.

Коментари:

коментара