Групите „Наслука“ и „Наслука с наука“ посетиха международно изложение в Пловдив

На 1 април 2017 г. (събота) ученици от ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посетиха Международното изложение „Природа, лов и риболов“ в Пловдив. Организираната дейност бе осъществена по проект „Твоят час“. В нея се включиха учениците от група „Наслука“ с ръководител инж. Филип Устабашиев и група „Наслука с наука“ с ръководител инж. Ирина Ачева.

Изложението, проведено в периода от 29 март до 2 април 2017 г. в Международен панаир – Пловдив, традиционно се превръща в място за срещи на любителите на лова, риболова и красивата природа. Със свои щандове се представят държавните горски предприятия, ловните и дивечовъдни стопанства, регионалните дирекции по горите, производители и търговци на риболовно оборудване, ловно оръжие, боеприпаси, дрехи, екипировка, принадлежности за спорт и свободно време, националните паркове и резервати, природозащитни организации и издатели на литература на ловна и риболовна тематика. Със специализиран щанд на Международното изложение „Природа, лов и риболов“ присъстваше и ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, което бе и единственото учебно заведение със собствен щанд на форума.

Посещението на учениците от групите „Наслука“ и „Наслука с наука“, организирано по проект „Твоят час“, даде възможност на възпитаниците на гимназията да разширят  знанията си и да придобият ценни впечатления в областта на лова и риболова.

Сред десетките трофеи от основните видове дивеч безспорно се отличаваше новият национален рекорд на елен лопатар и естествено интересът от страна на учениците ни към него бе най-голям.

Уникалният трофей е с оценка от 208,22 т. по системата на CIC и тегло 4,750 кг. Новият национален рекорд прекъсна 33-годишната доминация на предишния ни първенец за трофеи от този вид дивеч. Последното върхово постижение бе от далечната 1984 г. Лидерското място държеше трофеят от елен лопатар, отстрелян от Тодор Живков в стопанство „Воден“. Доскорошният фаворит бе с оценка от 207,59 точки по системата на CIC и тегло 3,990 кг.

Еленът, донесъл новият национален рекорд на България, бе отстрелян на 16 октомври 2016 г., от германския ловец Вернер Аустерман, по време на организиран ловен туризъм на територията на ДЛС – Тервел. Веднага след изложението трофеят отлетя за Германия, за да стане част от колекцията на своя притежател.

Основна цел на проект „Твоят час“ е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Проект „Твоят час“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“.

Коментари:

коментара