21 март – Световен ден на гората

По инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, тази дата е избрана през 1972 г, за да се защити флората и фауната.
Горите са нашето природно богатство и извор на живот!
Те са естествена среда за живот и развитие на разнообразието от растения и животни.
Всеки един от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, както и за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на човечеството.
В тази връзка няколко са мероприятията, които националната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград ще проведе, защото вярваме, че с личен пример и принос може и трябва да се постигат нещата за благото на всички!

Учениците и преподавателите на НПГГС „Христо Ботев“ също се включиха активно в отбелязването на Световния ден на гората с богата поредица от мероприятия.

Коментари:

коментара