СЪОБЩЕНИЕ

На 03.09.2018 г. / понеделник/ в НПГГС „Христо Ботев“ ще се състои официална церемония „Първа копка“ във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“ Договор № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 от 12.01.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз.
Ще бъдат проведени следните събития:
• Пресконференция за представяне на проекта от 11:00 часа във фоайето на сградата на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“/;
• Непосредствено след пресконференцията – официална церемония „Първа копка“ пред сградата гимназията.

 Каним представители на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват от 11:00 часа на 03.09.2018 г. на официалната церемония „Първа копка“ в сградата на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“

Коментари:

коментара