Седмица на гората 2017г.

ГОРАТА Е ЖИВОТ!
Това е мотото на честванията, организирани по повод Седмицата на гората-професионалния празник на лесовъдите, чиято отговорност е да създават, стопанисват и пазят българските гори.
Затова ученици и учители от ПГГС“ХРИСТО БОТЕВ“ се включиха в инициативата на МЗХ и ИАГ с организирането на тържество пред паметната плоча на Васил Попов – изтъкнат лесовъд, който е платил с живота си правото България да има гори и на когото принадлежат думите:“Аз с горите в България политика няма да правя!“…
Гости на тържеството бяха проф. Иван Палигоров-зам.министър МЗХ, инж. Валентин Карамфилов-зам.изпълнителен директор ИАГ, проф. Иван Илиев-ректор ЛТУ, представители на община Велинград, директори на: държавни горски предприятия, горски и ловни стопанства, РДГ, на училища, много лесовъди.
Към всички тях посланието на нашите ученици-  Красимир Драганов и Александрина Шаркова бе: Гората е тази, която ни дава своите прекрасни дарове.Тя облагородява и пречиства душите ни. Заслушаме ли се в нейните тихи, невидими звуци, ще дочуем шепота й: „В МЕН ЖИВЕЕ КРАСОТАТА, СЪТВОРЕНА ОТ СЪЗДАТЕЛЯ. ЗАТОВА – ПАЗЕТЕ МЕ, ПОЧИСТВАЙТЕ МЕ, ОБИЧАЙТЕ МЕ!“

Коментари:

коментара