Проекти

“Осиновен парк – място за среща на различни поколения велинградчани”.

Туристическо дружество “Сютка” към Професионална гимназия “Христо Ботев”, с председател Димитър Блаженов Муртин, спечели финансиране от Фондация Екообщност на стойност 6 000 лв за да осъществи идея под надслов “Осиновен парк – място за среща на различни поколения велинградчани”.
С проекта бихме искали да направим мини модел на това как парка за отдих може да е в хармония със открита сцена за изява на млади и стари. Известен е активния културен живот на пенсионерите и младите хора в квартал Чепино и облагородяването на парка ще им даде необходимото място за срещи в приятните летни дни. От друга страна обществото все още не е осъзнало своята роля в това, че средата в която живеем до голяма степен зависи от всеки от нас.

Избрахме да облагородим един от парковете в квартал Чепино-“Осми март”, намиращ се на главната градска улица с възлово значение за квартала, който и до днес се ползва от различни групи Чепинчани, но в този си вид не е особено приятно място за отдих. Парка е публична общинска собственост и имаме подкрепата на община Велинград при реализирането на проектните дейности. Идеята ни бе да свържем няколко поколения Велинградчани в една обща мисия: “Да осиновим парк и така да помогнем на града ни да стане по- чист и красив”. За наши съмишленици освен учителите и учениците от ПГГС “Христо Ботев”, членове на ТД “Сютка” привлякохме и децата, техните родители и учителите от ЦДГ “Еделвайс” – Чепино, както и възрастни хора от местния пенсионерски клуб, които всяка година на различни празници посещават парка и го ползват за място за свои тържества.
В парка поставихме 4 нови пейки и подновихме 4 стари, 4 кошчета за отпадъци, изградихме дървена ограда, засадихме много дървесни и храстови видове, оформихме цветни кътчета, обособихме чрез рекламен транспарант и растителност импровизирана сцена. На тази сцена организирахме и първият съвместен празник -Гергьовден.

Екип по проекта:
1.Любка Байлова -ръководител
2.Стоян Аачев- сътрудник

 

“МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ ЗА ЗДРАВА ГОРА“

Професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев”- град Велинград отчете своето първо тримесечие от изпълнението на проектните дейности по проект “МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ ЗА ЗДРАВА ГОРА”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” на ЕС
За радост на ученици и учители от ПГГС “Христо Ботев” – град Велинград един от първите одобрени проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на ЕС е проекта “МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ ЗА ЗДРАВА ГОРА – Повишаване на практическите умения на учениците от ПГГС „Христо Ботев” – Велинград, чрез работа в реална работна среда”.

Проекта стартира на 01.10.2008 годнина, а продължителността му е 15 месеца. Одобреният бюджет е на стойност почти 54 000 лв.Проектните дейности са свързани с възможността учениците от ПГГС „Христо Ботев” – Велинград да участват в реални горскостопански мероприятия в УОГС „Г. Аврамов” – Юндола за повишаване практическата им подготовка за професията на лесовъда под прякото ръководство на наставници от УОГС – Юндола и ръководители от ПГГС “Христо Ботев”- Велинград.. Това ги прави по- конкурентноспособни на пазара на труда. Имайки предвид, че голяма част от учениците на гимназията живеят в отдалечени и изолирани населени места, подобрените им компетенции дават възможност за осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Образованието в България работи с остарели методики на преподаване, при изоставаща квалификация на учителите и неумение за работа в интеркултурна среда. Налице е непрекъсната промяна в изискванията на пазара на труда. Поради това основен акцент в проекта ни е и обучението на учителите лесовъди в гимназията с участието на специалисти от Лесотехнически университет и Агенцията по горите.

Ръководител – инж.Стефан Борисов Шулев
Сътрудник – инж. Любка Милкова Байлова
Сътрудник – Румен Мариянов Люгов
Счетоводител- Мария Христова Чаралозова

 

„НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“

Борсата за идеи е инициатива на Световната банка в партньорството на образованието за безвъзмездно финансиране на проекти, която цели стимулиране на младежката заетост и насърчаване на практическата насоченост на обучението. Тази година Борсата за идеи с награден фонд 160 000 долара беше посветена на образованието и младежката заетост. От постъпилите 215 предложения за финала бяха допуснати 15, а специално жури оцени и избра осем проекта, които да получат финансиране на стойност 20 000 долара.

Финансовото събитие се състоя на 29.05.2007г. в двора на СУ „Кл.Охридски“ в присъствието на постоянния представител на Световната банка в България Флориан Фихтъл, зам.-министъра на образованието Екатерина Виткова, главният изпълнителен директор и председател на борда на директорите на Уникредито Булбанк Левон Хампацурян, председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Иво Прокопиев, зам.-председателя Саша Безуханова, представители на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Център за икономическо развитие, Институт за пазарна икономика, Български икономически форум и Фондация Кредо Бонум.

Първият чек за 20 000 долара бе връчен на Училищното настоятелство към Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“-Велинград. Връчи го председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Иво Прокопиев с увереността, че тези 20 000 долара отиват на правилното място.

Награденият проект на Училищното настоятелство към ПГГС „Христо Ботев“ е на тема „Насърчаване на младите хора към допълнителна квалификация“ и има за цел 30 младежи на възраст 18 до 30г. да получат свидетелство за придобиване на първа степен на професионална квалификация (работа с бензиномоторен трион, работник в горското стопанство залесител и събирач на билки, гъби и горски плодове). Основният партньор на проекта е Дирекция Бюро по труда Велинград. Обучението ще се води от 20 инженери-лесовъди от гимназията, като ръководител на проекта е инж. Р. Цакова, а сътрудници инж. Л. Байлова и инж. Р. Русева.

 

Международен проект за сътрудничество между ПГГС „Христо Ботев“-Велинград и Шумарска школа-Кралево, Сърбия

От тази учебна година стартира договора за сътрудничество и обмяна на опит между ПГГС”Христо Ботев” и единствената в Република Сърбия горска гимназия.През месец септември сръбски ученици с техни учители взеха участие в учебни практики по дендрология, ловно стопанство, геодезия, защита на гората, механизация и лесовъдство.Сръбските колеги-лесовъди, които водеха учениците изказаха своето възхищение от базата на училището, начина на водене на часовете и споделиха, че точно по този начин се води качествен учебен процес за овладяване на нашата професия-когато всичко, което се преподава по теория се показва в реални теренни условия.
Те след своя едноседмичен престой в нашето училище са на мнение, че точно то е еталона за качествена лесовъдска практика в обучението на средни кадри за работа в горите.

От 7.10 до 13.10 наши ученици от дванадесети клас водени от инж.Христо Белухов и Румен Люгов взеха участие в изведена лесовъдска практика на Шумарската школа в планината Гоч по дендрология, горски култури и механизация на горскостопанските работи.

С тези първи стъпки се слага началото на международен обмен на опит в областта на подготовката на кадри за горското и ловно стопанство.В тази връзка предстои да се подпише споразумение за сътрудничество със сродни училища от Македония, Словения и Австрия.Идеята е да се взаимства добрия опит в практическото обучение.

инж.Надежда Шатърска-Ганчева – пом.директор