Преглед на еленови рога в ДЛС „Воден – Ири Хисар“

За трета поредна година ДЛС „Воден-Ири Хисар” организира Преглед на паднали рога от благороден елен. В тазгодишното издание на 27 април, което бе най-мащабното до момента, се включиха и ловните стопанства ДЛС Дунав, ДЛС Паламара, ДЛС Несебър, ДЛС Росица, ДЛС Каракуз, ДЛС Черни лом и ловно стопанство Правец. Бяха представени близо 700 бр. паднали рога, като най-богатата сбирка представиха домакините ДЛС „Воден-Ири Хисар” – 350 бр. паднали рога с общо тегло 715 кг.В рамките на прегледа беше представена и фотоизложба на фотографа инж. Цветомир Цолов от албума му „Диви сърца” с фотографии, направени в няколко български ловни стопанства.За първи път изложението посети и група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Директорът инж. Стефан Шулев, зам.-директорът инж. Надежда Ганчева и преподавателите инж. Цветан Чечев и инж. Филип Устабашиев, бяха сред поканените за събитието от директора на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ инж. Кирил Колев, който е възпитаник на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. В групата бяха включени и петима изявени ученици от XII клас на специалност „Горско и ловно стопанство“ – Даниел Иванов, Йоан Уюров, Кристиян Илиев, Иван Радков и Васил Борисов.Официални гости на събитието бяха представители на Лесотехническия университет – проф. д.с.н. Нино Нинов, доц. д-р Христо Михайлов – ръководител катедра „Ловно стопанство” към ЛТУ София, гл.асистент д-р Стоян Стоянов; инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ; инж.Цветелин Миланов – директор на СЦДП ДП – Габрово; инж. Дамян Дамянов – директор на ЮЗДП ДП – гр. Благоевград; инж. Веселин Нинов – директор на СИДП ДП – гр.Шумен; инж. Иван Недков – председател на Професионалната ловна асоциация в България и други. В програмата се включиха с песни и танци децата от ОУ „Христо Ботев” – с. Острово.Директорът на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ инж. Кирил Колев награди по време на изложението заслужили лесовъди – ветерани, работили в стопанството.

 

Коментари:

коментара