Посещение на ученици от X клас в ДГС „Алабак“

На 08.11.2017 г. (сряда) учениците от 10 „а“ и 10 „в“ клас, водени от своите учители инж. Ирина Ачева и инж. Ася Линчева осъществиха първа среща през тази учебна година със служителите на ДГС „Алабак“ – гр. Велинград.

На нея те се запознаха с дейността на стопанството и документацията, свързана с ползването на дървесина. Своя професионален опит и знания споделиха инж. Димитър Китов – заместник-директор на стопанството и инж. Младен Палов – лесничей.

Интересът на учениците е сигурна гаранция, че доброто сътрудничество на НГГС „Христо Ботев“ с ДГС „Алабак“ ще продължи в бъдеще.

Коментари:

коментара