Посещение на фазанарията в ДЛС „Сеслав“

Изключително ползотворно премина визитата на групата от ученици и преподаватели на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград на територията на ДЛС „Сеслав“. Любезната покана за гостуването бе отправена от директора на стопанството инж. Тони Димитров и старши лесничея Турхан Ибрям, който е възпитаник на гимназията. Гостоприемните домакини посрещнаха групата в ловен дом „Фазан“.Групата от НПГГС „Христо Ботев“ бе ръководена от директора инж. Стефан Шулев, зам.-директорът инж. Надежда Ганчева и преподавателите инж. Цветан Чечев и инж. Филип Устабашиев. В нея бяха включени и петима изявени ученици от XII клас на специалност „Горско и ловно стопанство“ – Даниел Иванов, Йоан Уюров, Кристиян Илиев, Иван Радков и Васил Борисов.По време на престоя си в ДЛС „Сеслав“ учители и ученици посетиха и фазанарията на стопанството, където се срещнаха управителят Наско Бонев. Той представи натрупаният опит на стопанството в областта на фазановъдството.То е специализирано в производството на птици, получени след кръстоска между корейски и монголски фазани. Групата от НПГГС „Христо Ботев“ имаше възможност да разгледа подробно устройството на фазанарията – яйценосни клетки, зимен двор, инкубаторно помещение, помещение за доотглеждане и други. Сериозен интерес предизвикаха използваните инкубатори „Виктория“ – с люлков и барабанен механизъм, предназначени за люпене на яйцата.Освен това бяха коментирани и основните изисквания при отглеждането на фазанчетата и тяхното хранене.Преподаватели и ученици запазиха отлични впечатления от посещението си в ДЛС „Сеслав“ и топлото посрещане от страна на амбициозния директор инж. Тони Димитров, старши лесничея Турхан Ибрям и колектива на ДЛС „Сеслав“.

 

 

Коментари:

коментара