Международна конференция по ловно стопанство се провежда на Юндола

Над 50 водещи учени от 13 страни участват на провеждащия се Шести международен симпозиум „Съвременни аспекти и иновации за устойчиво управление на дивечовите запаси“. Форумът се провежда от 14 до 16 юни 2018 г. Организатори са Лесотехнически университет и Югозападното държавно предприятие.Международният симпозиум бе открит на 14 юни в Лесотехнически университет – София, където премина и първият ден от конференцията.Представителите на ловната научна общност представят своят опит, нови идеи и практически решения в четири направления – Ловно стопанство, Биология и екология, Генетика и Болести по дивеча.На 15 и 16 юни събитието продължава в Учебно-опитно горско стопанство „Юндола“.Участие в международния симпозиум по ловно стопанство взеха и трима представители на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. На пленарните сесии присъстваха инж. Стефан Шулев – директор на гимназията, инж. Надежда Ганчева – зам.-директор и инж. Филип Устабашиев – преподавател по ловни дисциплини в гимназията.

Коментари:

коментара