Възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и РС „НИЛЕТ“ зарибиха р. Чепинска

Участниците в зарибяването на р. Чепинска

Зарибяване на р. Чепинска с балканска пъстърва извършиха възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и представителите на Рибарско сдружение „НИЛЕТ“ – гр. Велинград. Инициативата се проведе на 20.10.2022 г. във връзка със спечелен проект от сдружението по програмата „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Рибарско сдружение „НИЛЕТ“ работи активно по проблемите с управление на отпадъци на територията на общини Велинград, Ракитово и Батак. Организацията разработи иновативна идея с доказан ефект – изграждане на съоръжения за улавяне на леките отпадъци (уловители), които постоянно изтичат по повърхностния воден отток на р. Чепинска. Част от дейностите по проекта пък включват и подпомагане на биологичното разнообразие чрез зарибяване.

Рибарско сдружение „НИЛЕТ“ вече изгради двата уловителя за отпадъци. Първият е разположен в горната част на течението, малко след вливането на р. Абланица, която е ляв приток на р. Чепинска. Вторият уловител се намира преди с. Драгиново, в района на бивше ТМС.

Група от седем ученици от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград с ръководител инж. Филип Устабашиев взе активно участие в зарибителните дейности на р. Чепинска.

Началният инструктаж бе извършен от инж. Антон Бояджиев – председател на РС „НИЛЕТ“. Той запозна присъстващите с основните изисквания при зарибяване на водоеми, като подчерта че тази дейност протича в присъствието на представители на институциите – Регионална дирекция по горите (РДГ) и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), както и на лицензирано ветеринарно-медицинско лице.

Инж. Бояджиев отчете, че м. октомври не е най-масовият период за зарибяване, но не скри очакванията си за висок процент на оцеляемост на зарибителния материал.

Председателят на РС „Нилет“ представи информация за актуалното състояние на р. Чепинска по отношение на рибните ресурси, както и за целогодишните проучвания, провеждани от сдружението. Инж. Бояджиев разясни специфични моменти, свързани с използването на зарибителен материал от балканска пъстърва. Доставените количества от над 500 едногодишни риби са произведени в най-голямото пъстървово рибовъдно стопанство на Балканския полуостров – „Тошков чарк“. Единичното тегло на отделните индивиди се движи в границите от 50 до 100 грама.

Участниците в зарибяването от РС „НИЛЕТ“ и Националната ПГГС „Христо Ботев“ се разделиха в три основни направления по течението на р. Чепинска.

Дейностите бяха свързани с подробни практически насоки от страна на представителите на РС „НИЛЕТ“. Учениците бяха подсигурени с ботуши за извършване на зарибяването в отделните участъци на р. Чепинска.

Първоначално екипите трябваше да осигурят темпериране на едногодишните риби от балканска пъстърва. Следващата стъпка включваше прехвърлянето им с част от водното съдържание в кофите. Финалният етап от зарибяването бе изборът на подходящи места в реката за пускане на пъстървите в „новия им дом“.

Изключително полезно и отлично проведен практически урок – около това заключение се обединиха всички участници в зарибяването на р. Чепинска.

Инж. Антон Бояджиев изказа своите благодарности към Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и лично към инж. Стефан Шулев и инж. Филип Устабашиев за взаимното сътрудничество и партньорство във връзка с опазването на чистотата на горите и почвите, реките и езерата на България, включващо и опазването на биоразнообразието.

Коментари:

коментара