Професионална метео станция бе открита в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград вече притежава собствена професионална метео станция. Визуалната част от уникалната придобивка е разположена в централното фоайе на гимназията и бе открита официално на 2 юни от директора г-н Георги Янчев и г-жа Мариана Зинкова – началник на отдел „ХСД“ към община Велинград.

Професионалната метео станция и оборудването към нея са финансирани по спечелен проект по ПУДООС, разработен от инж. Надежда Ганчева, зам.-директор на гимназията. Проектът „Модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха посредством интерактивни технологии в НПГГС „Христо Ботев” – гр. Велинград“ е реализиран през 2022 г. и с него Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград стана първата институция в област Пазарджик с подобен спечелен проект.

Авторът на проектното предложение разказа за идеята и за характеристиките на инсталираното оборудване по проекта. Инж. Ганчева сподели по време на откриването, че станцията осигурява измерване в реално време на параметрите на външния въздух и предоставя данните от измерванията в облачно-базирана система. Основните параметри на измерване са температура, влажност, атмосферно налягане, фини прахови частици 1.0 микрона, 2.5 микрона, 4.0 микрона, 10 микрона, средна големина на частицата, индекс за качеството на въздуха. Данните се натрупват в реално време, а станцията включва само сертифицирани сензорни компоненти и е приспособена в режим на непрекъснато захранване дори при авария.

Оборудването по спечеления проект съдържа и устройство с монитор за излъчване на интерактивен визуален компонент за визуализиране на обучителна информация за околната среда и данни от метео станцията. Образователната информация е под формата на интерактивно визуализиране на повече от 200 факта за околната среда, исторически данни за европейския индекс на качеството на въздуха, проследяване на регулаторното съответствие, оцветяване в съответния цвят на нивото на замърсяване съгласно европейското законодателство, препоръки за дейностите на открито.

Устройството с монитор в НПГГС „Христо Ботев“ пък е разположено върху зелена стена от вечнозелен естествен мъх с размер 180 х 100 см. Тя подчертава зелената насоченост на решението. Зеленият мъх е доказано, че притежава антимикробни свойства, а полезният живот на зелената стена е до 10 години.  Последни тестове на мъховете в Япония показват следните резултати – благодарение на консистенцията си, мъховете „дишат” по специален начин и това спомага за пречистване на въздуха от цигарения дим и пепелта. Създава чувство за мекота, комфорт и усещане за автентична свежест. Притежава релаксиращ ефект и облекчаващи умората свойства.

Изграденото на съвременно технологично устройство на територията на Националната ПГГС „Христо Ботев“ ще допринесе за повишаване ефективността на учебните часове по редица дисциплини – „екология и защитени територии“, „химия и ООС“, „биология и ЗО“, „ботаника с дендрология“ и др. Освен това ще се улесни процеса на изграждане на екомислене под мотото „Да бъдем част от зелената подкрепа за устойчиво бъдеще“.

Новата придобивка на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград е поредното рационално решение в концепцията за утвърждаването на гимназията като „Най-зеленото училище в България“.

Коментари:

коментара