Висока оценка за представянето на НПГГС „Христо Ботев“ във II Научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“

НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград взе участие в проведената на 8 и 9 ноември 2018 г. II Научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“.В научният форум, организиран от Лесотехнически университет – София, със свои разработки се включиха два екипа от училището.Учениците Илиян Пенев от XI „а“ и Георги Мазаков от X „б“ клас с научен ръководител инж. Ирина Ачева се представиха с доклад на тема: „Индустриално отглеждане на смръчкула“.Смръчкулата е уникален диворастящ продукт, който у нас е малко познат. Старите гъбари я наричат „гъбата на милионерите“. Присъстващите в залата проявиха подчертан интерес към темата, а в момента бизнесът с тази гъба е изключително рентабилен. Не липсваха и въпроси, на които учениците Илиан Пенев и Георги Мазаков отговориха доста изчерпателно.Дванадесетокласниците Берк Смаилов и Енгин Читак, ръководени от инж. Филип Устабашиев имаха отговорната задача да представят доклад на изключително актуалната за ловното стопанство тема, свързана със заболяването „Африканска чума по свинете“. Първият случай на АЧС, регистриран у нас бе през м. август тази година. Разработката, която тандемът Берк Смаилов – Енгин Читак изнесе пред академичната аудитория бе с работно заглавие: „Заплахата „Африканска чума по свинете“ – рискове и превенция“. Значимостта на темата и убедителното и представяне предизвика поредица от въпроси не само от учениците от другите училища, но и от редица изтъкнати университетски преподаватели. Възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ демонстрираха завидна увереност и знания по темата, с които впечатлиха присъстващите. Висока оценка и задоволство от положения труд и представянето на двата работни екипа изразиха директорът на НПГГС „Христо Ботев“ инж. Стефан Шулев и заместник-директорът инж. Надежда Ганчева, които присъстваха на конференцията.II Научна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“ бе открита в Аулата на Лесотехнически университет от ректора на висшето учебно заведение проф. дсн Иван Илиев. Към присъстващите на научния форум ученици, студенти, докторанти, изследователи и преподаватели, се обърна и д-р Меглена Плугчиева – Александрова, която е носител на титлата „Доктор хонорис кауза на ЛТУ“, а в момента е посланик на Р България в Швейцария.Церемонията по откриването на научната конференция бе ръководена от доц. д-р Нено Тричков.В допълнение на научната програма бе направен и преглед на младежки инициативи в областта на устойчивото използване на биологичните ресурси, на който под формата на щандове, презентации и постери бяха представени ученически и студентски инициативи, проекти, продукти от учебни компании и др.НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград представи дейността на създадения през 2016 г. и функциониращ без прекъсване Клуб „Наслука“, обединяващ ученици основно от XI и XII клас с повишен интерес в областта на ловното и рибовъдно стопанство. Негов основател и ръководител е инж. Филип Устабашиев.

Коментари:

коментара