Ученици от НПГГС „Христо Ботев“ натрупаха знания за технологията при производството на пелети

В седмицата на професионалните умения ученици от 10-и клас на НПГГС „Христо Ботев“ посетиха заедно със своя ръководител инж. Ирина Ачева фирма „БУЛЛЕС ГРУП“ ЕООД за производство на пелети, където се запознаха с производственият процес и изработването им.

Производството на пелети е сравнително нов и алтернативен начин за използване на отпадни материали от  обработката на дървесина и превръщането им в продукт за отопление. Собственикът Георги Апостолов сподели, че едно такова начинание макар и да изисква първоначални вложения и средства си струва, тъй като пазарът и търсенето на пелети у нас и в другите страни е голям.

Учениците с интерес проследиха целият процес от раздробяването на материалите до готовият продукт, като се включваха в различните дейности. В процеса на производство към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Освен от дървесни отпадъци, трици и др., пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал. Същинският процес на производство на пелети включва следните няколко етапа: едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на суха дървесина може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка (овлажняване) на дървесината. Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура.

Освен за начина на производство учениците  задаваха въпроси за машините, които се използват, както и за цените на продукта вариращи в зависимост от сезона. За всички тях това посещение бе ползотворно, полезно и много интересно.       

Коментари:

коментара