Участие в VІІ-та национална младежка научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”

В периода 30.03 – 01.04.2018 г. се проведе VІІ-та национална младежка научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”. Тя се състоя в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов”, Юндола. Два екипа от НПГГС „Христо Ботев“ участваха на конференцията със свои разработки по актуални за горското и за ловното стопанство теми.

Един от наболелите въпроси за нашите гори е справянето с повредите, нанесени от короядите по иглолистните насаждения. В тази посока своя доклад на тема „Каламитетът на короядите – предизвикателство за горите на Родопите“, представиха пред аудиторията Ганчо Чечев и Йоан Уюров. И двамата са ученици в XII „в“ клас на гимназията от специалност „Горско и ловно стопанство“. Ръководител на екипа, разработил актуалната тема бе инж. Вергиния Иванова.Подчертан интерес предизвика и докладът на тема: „Да срещнеш глухар. Снимай, не убивай!“, изготвен от Фатима Кейбашиева – ученичка в Х „б“ клас от специалност „Горско стопанство и дърводобив“. Неин ръководител бе инж. Ирина Ачева.

Сертификати и поздравления от комисията в лицето на зам.-декана на Факултет „Горско стопанство“ доц. д-р Наско Илиев и доц. д-р Николай Бърдаров.

Висока оценка и задоволство от положения труд и представянето на двата работни екипа изразиха директорът на НПГГС „Христо Ботев“ инж. Стефан Шулев и заместник-директорът инж. Надежда Ганчева, които присъстваха на конференцията.

 

Коментари:

коментара