Сертифициране на ПГГС

На 26.04.2013 г. бе сключен договор за предоставяне на услуги по сертификация спрямо ISO 9001:2008 съгласно изискванията на ISO/IEC 17021:2011 между ръководството на ПГГС „Христо Ботев“, гр.Велинград, и „Интертек ВА“ ЕООД-гр.София.

Обучението на колектива на ПГГС „Христо Ботев“ се проведе на 29.04.2013г. в рамките на 3часа в сградата на гимназията.

Тема на проведения курс: „ИСО стандарт 9001:2008-Система за управление на качеството. Съдържание на СУК. Процедури. НК. Нормативни изисквания и пр.“

Лектор на занятието бе доц.Васил Христов Стипцов – консултант и квалифициран Водещ одитор и преподавател по дисциплините „Управление на качеството“ и „Системи за управление на качеството“ в ЛТУ. Той запозна колектива с разработената и внедрена СУК, с нейните задължителни документи – НК, процедури, документи по качеството, с изискванията за провеждането на сертификационния одит.

Коментари:

коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *