Работно посещение на ДЛС „Воден – Ири Хисар“

От 23-ти до 25-ти февруари 2018 г. ДЛС „Воден – Ири Хисар“ бе гостоприемен домакин на преподавателите – лесовъди от колектива на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Групата бе водена от зам.-директора инж. Надежда Ганчева и включваше още инж. Ася Линчева – председател на методическото обединение лесовъдите, инж. Вергиния Иванова, инж. Ирина Ачева, инж. Цветан Чечев и инж. Филип Устабашиев. Преподавателите от НПГГС „Христо Ботев“ бяха посрещнати официално с пита хляб и шарена сол на входа лично от директорът на стопанството инж. Кирил Колев, който е възпитаник на училището ни. В следобедните часове на 23 февруари, непосредствено след пристигането си на територията на ГТУ „Воден“, шестимата лесовъди на гимназията бяха разпределени в отделни групи. Всеки един от тях имаше индивидуален маршрут и ловен водач. Всяка група се насочи към местата за наблюдение на едър дивеч, където всички натрупаха отблизо впечатления за ловностопанските съоръжения и мероприятия, извършвани на територията на ДЛС „Воден – Ири Хисар“. Групите от различните чакала отново се събраха на едно място малко преди свечеряване. Техният сборен пункт бе пред помещението, където се извършва първичната обработка на отстреляния дивеч.За целта домакините използваха отстреляните от наблюдението приплоди от дива свиня, които бяха професионално обработени от ловните служители, а заместник-директорът на стопанството инж. Калина Гълъбова разказа подробности за първичната обработка на отстреляните животни и за важните етапи в процеса на неговото съхраняване. Инж.Гълъбова акцентира също и върху методите на изследване при дивата свиня за особено опасните болести като трихинелоза и африканска чума.

           

Следваше още по-изпълнен от ангажименти и събития съботен 24 февруари 2018 г. Първата тема за деня бе свързана със стопанисването на издънковите дървостои в ДЛС „Воден – Ири Хисар“ и превръщането им в семенни. Групата от преподаватели се запозна с изведени възобновителни сечи в гори от цер, липа, акация, летен дъб, благун и други широколистни видове, а натрупаният богат и успешен опит на стопанството в тази посока представи дългогодишният лесовъд инж. Косьо Косев, който също е един от доказалите се в лесовъдската професия възпитаници на училището ни.

Следващото теренно посещение бе в едно от сечищата на територията на ГТУ „Воден“. Там инж. Христо Христов представи подробно процеса на сертифициране на стопанството, като обърна внимание на най-важните изисквания, които трябва да се спазват при извършване на сеч.Друга главна тема от предиобедните часове касаеше ловната кинология. Основен лектор по темата за етапите на обучението на ловното куче бе инж. Красимир Петров. Главният секретар на Републикански клуб германски дратхаар (РКГД) демонстрира основни упражнения с един от неговите дратхаари и чрез т. нар. „апортен козел“.

Впоследствие групата се насочи към административната сграда на ДЛС „Воден – Ири Хисар”, където директорът инж. Кирил Колев представи натрупаният опит по отношение на организирания ловен туризъм. Той не пропусна да подчертае и успешната практика, въведена единствено на територията на СЦДП – Габрово, с поставянето на ловни марки на отстреляния дивеч, с което се гарантира пълна прозрачност при лова.В сутрешните часове на 25 февруари (неделя) групата от преподаватели – лесовъди на НПГГС „Христо Ботев“ потегли в обратна посока, заредена с чувство на удовлетворение от ползотворното си посещение в ДЛС „Воден – Ири Хисар“.

      

Коментари:

коментара