Публична изява на клуб „Питагор“

На 19.06.2017г. от 13:30ч се проведе публичната изява на клуб „Питагор“ под надслов „Мога и разбирам повече“. Учениците от клуба показаха знания получени през годината в област математика. С интересни примери бяха  обхванати всички раздели, които тази година са изучавани по учебния предмет. Гостите се включиха с голямо удоволствие при обсъждането на материал от техните любими раздели по предмета математика.

Коментари:

коментара