Професионален поглед към ловоустройството в България

Крайно интересна и вълнуваща бе учебната практика по Дивечовъдство за учениците от първа работна група на XII „Б“ клас. Занятията, проведени на 6 октомври 2017 г., бяха ръководени от инж. Филип Устабашиев.

Специален гост в часовете по учебна практика бе инж. Итил Гадженаков – бивш възпитаник на нашето училище от випуск 1998 г. Темата, която той представи пред учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ бе свързана с неговата професионална област на развитие в последните над 14 години – Ловоустройството.

Инж. Гадженаков е автор на над 10 ловоустройствени проекта, които днес съгласно действащата нормативна база вече се наричат ловностопански планове. В момента той активно работи по изработването на плана на ТП ДГС „Алабак“ – гр. Велинград.

Учениците имаха директната възможност да натрупат нови и ценни знания, свързани с извършването на ловоустройствената дейност в България. Инж. Гадженаков ги запозна с основните методи на работа, които се използват в тази област. Бъдещите техник-лесовъди от спец. „Горско и ловно стопанство“ на НГГС „Христо Ботев“, разгледаха и изработен от него картен материал, предназначен за ловностопанската дейност.

За инж. Гадженаков срещата му с любимото училище след 19-годишна пауза също бе много емоционална. Той остана крайно впечатлен от материалната база на гимназията. Преминаването му през отделните кабинети предизвика у него и много незабравими спомени от времето, когато и той като ученик на гимназията овладяваше тънкостите на лесовъдската професия. Неговото професионално развитие в областта на ловоустройството пък е поредното доказателство, че НГГС „Христо Ботев“ – Велинград винаги може да се гордее с такива свои възпитаници.

Коментари:

коментара