Проект „УСПЕХ“

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 19.06 – 20.06.2014 Г.

КЛУБ “ ПЪТЕШЕСТВЕНИК“

Клуб “Пътешественик” започна своята дейност на 17 ноември. Ние продължаваме работата си от миналата година. Нашата цел е да разширяваме знанията си за необятната руска страна и да усъвършенстваме уменията си да разказваме на руски език.

В клуба продължават участието си 8 ученика. Тази година ни предстои да се запознаем с големи руски градове, ще се веселим заедно с наши руски връстници, ще празнуваме руските празници. Работата ни включва изработване на презентации, табла, реферати, приготвяне на руски ястия, изработване на традиционната руска кукла Масленица.

Снимки ТУК!

КЛУБ „МЛАД ЕКОЛОГ“

През учебната 2014 / 2015 г. в клуб „Млад еколог” по проект „УСПЕХ“ участват 8 ученици, които се включиха с интерес и желание в дейностите на проекта, с ръководител Асена Лилова.

Целите на сформирания клуб са: да се усвоят система от екологични понятия и знания, да се формира екологично възпитание, любов към природата и желание за опазване на природните ресурси.

Целите се постигат с активно участие на учениците чрез разработени доклади, презентации, участие в екологично състезание и включване в националната кампания „Да изчистим България за един ден”.

Снимки ТУК!

КЛУБ „МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ“

В клуб „Млади лесовъди” участват ученици от 11”а” и 12”а”клас , с цел формиране на лесовъди с висок професионализъм и активно отношение към горското стопанство. За да бъдат осъществени целите, клуба се сформира през м. октомври и избра свои девиз, лого, правила за работа в групата и график на темите за работа. Запознахме се с ЕС и проект УСПЕХ.През учебната година ни предстоят много интересни теми : залесяване, разпознаване на клонки, семена и дървесини от основните дървесни видове, насекомни вредители и болести, разпознаване на стъпки от дивеч, спортен риболов,стрелба с лък и по летящи панички, рязане на шайби. Основна наша задача е достойно представяне в Националния горски многобой-Велинград 2015 година.

И ВСИЧКО ТОВА ЗАЩОТО ОБИЧАМЕ ГОРАТА И ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ ДОСТОЙНИ БЪЛГАРСКИ ЛЕСОВЪДИ!!!

Снимки ТУК!

КЛУБ „МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ“

В клуб „Млади лесовъди”участват ученици от 9”а”клас, с цел формиране на лесовъди с висок професионализъм и активно отношение към горското стопанство. За да бъдат осъществени целите, клуба се сформира през м. ноември и избра свои девиз, лого, правила за работа в групата и график на темите за работа. Запознахме се с ЕС и проект УСПЕХ.През учебната година ни предстоят много интересни теми : екскурзия до Палеонтологичня музей в с.Дорково и крепостта Цепина;опознаване на флората и устройството на основните паркове в града;наблюдение на растителността в различни местности и исторически места;организиране и провеждане на училищен Горски многобой.

Снимки ТУК!

КЛУБ „ИСКАМ ДА УСПЕЯ “

Клубът е сформиран с цел учениците да придобият знания за това, което ги прави креативни като хора и им помага да успяват във всяко едно начинание. В тази връзка са подбрани теми свързани със себепознанието, умението да познаваме околните, как да се представяме добре при делови срещи, кандидатстване за работа, как да работим добре в екип и др. Предвидено е и разработване на бизнес идеи и естествено екскурзии и забавления.

Участници в клуба са ученици от 10 «а» клас, които вярват, че успехът е заложен във всеки от нас.

Снимки ТУК!

КЛУБ „МЛАД МАТЕМАТИК“

Математиката – скучна или интересна? На този въпрос могат да отговорят най-добре учениците от 12 клас на ПГГС „Христо Ботев”-гр.Велинград, участници в клуба, основан по проект УСПЕХ – „МЛАД МАТЕМАТИК”
Участниците в клуба задълбочават познавателните си интереси в областта на математиката, развиват самостоятелното си творческо мислене, качества като бързина, гъвкавост и рационалност.
Клубът има за цел да повиши интереса на учениците към математиката чрез демонстриране на интересни и приложими в човешката дейност математически знания. Идеята е не само да се свържат с математиката като наука, но и да се покаже какви ценности развива тя у младите хора, които сега се оформят като личности.
Снимки ТУК!

КЛУБОВЕ „ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Работата на двата клуба по футбол по програма “Успех” на МОМН през последните години ни накара да предприемем предизвикателството и да регистрираме футболен клуб от ученици само от училището, който да участва в областното първенство за юноши.

Подготовката ни започна много по-рано от сроковете, които са по програма Успех, поради участието ни в първенството. Учениците от тези клубове са максимално амбицирани, водят редовен тренировъчен процес. Всичко това е добра основа за създаване на отбор, който да търси максимална реализация в областното и училищните спортни игри.

Ще положим сериозни усилия да представим ПГГС „Христо Ботев” и града по възможно най-добрия начин.

Ръководители Димитър Муртин и Георги Кривулев!

Снимки ТУК!

КЛУБ „ИСТОРИЯТА НА МОЕТО СЕЛИЩЕ“

И през тази учебна година продължава работата на клуб „Историята на моето селище“.

На 12.11.2014г в ПГГС “Христо Ботев“ се проведе първата сбирка на клуба с ръководител Марина Богданова. В него участват 6 ученици от 9а клас и 4 ученици от 9б клас.

Целта на клуба е да се проучи историята на създаването на Велинград, както и историята на Чепинската котловина и селищата в нея. По този начин се цели учениците да се възпитат в чувство на родолюбие, а също да ценят родния си край, да съхранят неговата история и да пазят обичаите и традициите му.

На първата сбирка на клуба членовете му се запознаха с плана и графика за работа. Одобрено бе лого и бе избран девиз: “Опознай и обикни родния край!“

Видео ТУК!

Снимки ТУК!

КЛУБ „МЛАД ФОТОГРАФ“

В сформирания клуб „МЛАД ФОТОГРАФ” членуват 8 ученика от 8 и 9 клас. Дейността на клуба има за цел да подготви ученици за работа с фотографска техника и обработка на фотоснимки. Избора на теми и планиране на проекти и мероприятия са съобразени с интересите на учениците. Заниманията ще се провеждат през свободното им време и са с практическа насоченост. Членовете на клуба ще отразяват дейността на ПГГС и другите клубове, свързани с новогодишните и коледни празници, бележити дати и др. чрез снимков материал и презентации. В сътрудничество с клуб „Млад журналист” ще подпомагат поддържането на уеб страницата на гимназията.
Снимки ТУК!

КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“

Клуб „Млад журналист” при ПГГС „Христо Ботев” е създаден от ентусиазирани ученици в 11-ти клас, които имат желание да творят и да направят ученическия си живот по- интересен, по-пълноценен.

Цели: клубът дава възможност на учениците да създадат своя трибуна, чрез която открито да поставят вълнуващите ги проблеми, да водят диалог с другите и да отправят своите младежки предизвикателства ; да откриват магията на словото, да подхранват творческия огън у себе си, смело да подхождат към първите си творчески опити; да вникват в жанровата специфика на публицистичните текстове, в тяхната гражданска значимост, да разширяват социокултурните си контакти; да се запознаят с професията на журналиста, да направят опит в журналистиката.

Снимки ТУК!

КЛУБ „ЗНАМ И МОГА“

През настоящата учебна година се сформира клуб „Знам и мога повече”. В него участват ученици от 12Б клас.Основната цел на клуба е да формират личности с активно отношение към професията на лесовъда. Запознахме се с ЕС и проект УСПЕХ.Темите, които предстоят да се разглеждат през учебната годината са разнообразни и са свързани със запознаване с флората и фауната в района; особености и работа с навигация;работа с моторен трион. Основна наша задача е достойно представяне в Националния горски многобой – Велинград 2015 година

Снимки ТУК!