Престижно представяне на НГГС „Христо Ботев“ в Национални дни на учене през целия живот Русе 2017

В периода 4-6.10.2017 в  Русе се състоя третото издание по проект на МОН, съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз на „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ под надслов „Национални дни на учене през целия живот Русе 2017“.

Участието на Националната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ Велинград бе в няколко направления: Изграждане на информацонен щанд в изложение за популяризиране начина и качеството на обучението в сферата на горското и ловното стопанство,  участие на инж. Стефан Шулев-директор на училището в национален форум за „Предизвикателствата в образованието на възрастни“ и практически демонстрации на умения и компетентности в областта на горското стопанство, които бяха направени от Йоан Уюров и Даниел Иванов -ученици от ХІІ -ти  клас.

Госпожа Таня Михайлова – заместник министър на МОН лично поздрави представителите на гимназията ни, които обслужваха информационният щанд – инж. Стефан Шулев – директор, инж. Надежда Ганчева-заместник-директор и инж. Ася Линчева-старши учител, като изрази своето задоволство от показаното на щанда и информацията, която получи за обучението и начина на организиране на учебния процес при дневната и задочна форма на обучение в училището.

Госпожа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители след като наблюдава демонстрацията на нашите ученици изрази своята удовлетвореност и възхищение от майсторството на Йоан и Даниел и изказа искрена благодарност на целия екип от преподаватели в училището, което според  нея и екипът и  „Неслучайно е гордостта на професионалния сектор „Горско стопанство“.

Областният управител на област Русе – господин Галин Григоров и заместник – областния управител на Бургас – госпожа Севдалина Турманова обърнаха специално внимание на участието на НГГС“Христо Ботев“, като доведоха свои гости, за да се запознаят с възможностите и начина на обучение в училището, а Госпожа Валентина Кайтазова – началник РУО Пазарджик лично поздрави Йоан Уюров и Даниел Иванов за изключително професионално и атрактивно  поднесената демонстрация за работа с бензиномоторен верижен трион.

Тези Национални дни за учене през целия живот Русе 2017 бяха съпроводени с особена динамика от срещи, изложения и форуми, тъй като те се провеждат в година, в която стартира сериозна реформа в образователната система. Точно затова Госпожа Валентина Дейкова – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на проекта изрази своята надежда, че в резултат на реформите ще се появи поколение, което ще затвори празнината между България, каквато е, и България, каквато трябва да бъде. Благодари за споделените идеи, за представените резултати, за решителната готовност и вяра, че заедно ще успеем повече.

Коментари:

коментара