Почина инж.Иван Чешмеджиев

Днес, 31.08.2017г. почина един от видните лесовъди с голям принос в развитието на средното лесовъдско образование – инж. Иван Жеков Чешмеджиев!

Неговия трудов и личен житейски път е тясно свързан с професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, Велинград, на която от 01.09.1976г. до есента на 1995г. инж. Чешмеджиев е назначен за директор /тогава Техникум по горско стопанство „Христо Ботев“/  и има огромен принос за утвърждаване на учебното заведение сред най – престижните училища в България.
Редовно инж. Чешмеджиев е включван в комисии по изработване на учебни планове и програми за професиите „Горско и ловно стопанство“ и „Механизация по горското стопанство“. През 1978г. е изпратен на специализация в Чехословакия, а през 1984г. в Ленинград, СССР.
През годините 1982-1986 участва в написването на два учебника по основи на лесовъдството за професия „Механизация на горското стопанство“ за паралелки СПТУ по горско стопанство, първия – в съавторство с инж. Христо Вълчовски, а втория – с професор Марин Маринов. За добра квалификация му е присъден Първи клас педагогическа квалификация.

Поклон пред паметта на един достоен лесовъд и Човек!
Почивайте в мир и спокойствие господин Чешмеджиев!
Съболезнования на семейството и близките му!

Ръководството и колектива на ПГГС „ХРИСТО БОТЕВ“, ВЕЛИНГРАД!

Ps.: Погребението ще бъде на 01.09.2017г. на централни гробища!

 

Коментари:

коментара