Обяви и Търгове

О Б Я В А

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Христо Ботев“ – Велинград 
ПРОДАВА
Донбаски въглища, марка Дом 13-50,
промити и пресяти с размер 13-50 mm за отопление,

Количество – 25 тона

ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ!

Телефон за контакти: 0895 665 447

E-mail: pggs_vel@abv.bg