Обучение за реакция при наводнения и последващи кризи бе проведено в НПГГС „Христо Ботев“

През изминалата учебна седмица (05.11 – 09.11.2018 г.) в НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се проведе специализирано теоретично обучение на всички ученици и преподаватели, свързано с реакцията при наводнения и последващи кризи.Занятията бяха планирани в часа на класа.Лектор бе инспектор Иван Гьошев от РС „ПБЗН“ – Велинград.Той представи на аудиторията две теми. Първата бе насочена към натрупване на общи знания за наводненията. Втората касаеше подтоговката за наводнение и приготвянето на раница за бедствия.Всички участници в занятията получиха материали, които им дават повече информация за покриваните от обучението теми.Теоритичната подготовка се реализира по проект по Оперативна  програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Коментари:

коментара