НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград спечели проект по програма „Еразъм +“ за 2020 г.

НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще продължи успешната си работа по програма „Еразъм +“ и през 2020 г. Училището ни спечели проект „Мобилност за устойчиво горско стопанство“, ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Обучението на учениците в областта на многофункционалното и устойчиво горско стопанство ще се проведе през следващата година в Лайпциг (Германия).

НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград за трета поредна година е сред одобрените училища, които ще работят по програма „Еразъм +“. През 2018 г. 20 наши ученици и 2 преподаватели се обучаваха в Севиля (Испания). През 2019 г. предстои и реализацията на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, който ще се проведе в Болоня (Италия).

Коментари:

коментара