НПГГС „Христо Ботев” – Велинград представи България на ХV Международен младежки лесовъдски конкурс

От 17.09.2018 г. до 21.09.2018 г. в гр. Химки, обл. Москва, Русия се проведе ХV Международен младежки лесовъдски конкурс. Участие взеха представители на 18 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. България беше представена от Илиян Пенев, ученик от ХІ а клас на НПГГС „Христо Ботев”, Велинград с ръководител заместник- директора на училището Георги Янчев.Разработките на участниците обхващаха широк спектър от различни области на лесовъдските науки, екологията и използвуването на алтернативни енергийни източници. Представени и анализирани бяха проблеми, характерни за отделните страни и климатични особености на различните континенти, бяха предложени и начини за разрешаването им. Така конкурсът даде възможност на участниците освен да представят своите работи, да научат много нови неща в областта на лесовъдството от целия свят.Проблемът, с който Илиян Пенев запозна участниците и журито на конкурса, беше на тема „Каламитетът на короядите – предизвикателство за горите на Родопите”. Всички сме свидетели, че в Родопите на много места има големи петна от изсъхнали дървета, причинени от нашествието на короядите. Илиян представи своята презентация на тази тема, в която предложи и начини за справяне с това бедствие. За представянето си той получи специалната награда на Института по защита на гората на Руската Федерация, връчена му от заместник- председателя на института Александър Жуков. Представителят на велинградската горска гимназия получи и грамота за лауреат на ХV Международен младежки лесовъдски конкурс.Журито на конкурса беше съставено от водещи специалисти – академици, професори и доктори на лесовъдските науки от целия свят.ХV Международен младежки лесовъдски конкурс е пример как хора от различни нации и раси могат да се обединят и заедно да работят за опазване на околната среда, за съхраняване на биологичните ресурси и биоразнообразието.

Коментари:

коментара