Национална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград посреща гости по проект „Еразъм +”

Още в началото на учебната година Националната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ отвори врати за ученици от СУ „Св. св Кирил и Методий“  – Велинград и гостите им от Испания и Германия. Гостуващата група ученици е в нашия град по повод изпълнение на проект „Еразъм +“, в рамките на една от проектните дейности с екологична насоченост.

Посещението е предварително уточнено от ръководните екипи на двете  училища, с цел гостите да се запознаят с отличните възможности на учебните заведения във Велинград за качествено образование.

Гостуващите групи ученици , водени от госпожа Светла Стоева – учител по биология в СУ „Св. Св Кирил и Методий”, посрещна госпожа Ганчева – заместник-директор в Националната гимназия.

По време на обиколката в сградата на гимназията учениците се запознаха с двете основни специалности, които се изучават в училището и тясната им връзка с екологията и опазването на природната среда. Учениците бяха видимо впечатлени от двете диорами, от модерното оборудване на кабинетите и от осигурените възможности на учебната база за качествена професионална подготовка.

В този смисъл са и думите на госпожа Ганчева, че високите успехи на учениците от гимназията в професионалните направления се дължат на качествената подготовка по теория и практика.

Още по – емоционална за гостите се оказа обиколката в двора на гимназията, където се разходиха в дендрариума с над 320 растителни вида, обособени в различни тематични терени и зоокъта, в който се отглеждат различни диви животни.

Госпожа Ганчева сподели, че заедно с професионалното обучение учениците се възпитават и в екологичен дух. А това е възможно, тъй като съвместно със своите учители, поддържат и опазват богатството от растителни видове в дендрариума и настанените в зоокъта диви животни. Често се случва в зоокъта да се приемат болни или ранени животни по сигнал на граждани и организации. В този смисъл преодоляването на екологичния дефицит, трябва да бъде грижа на всеки един от нас.

По отношение на провежданата в гимназията дългогодишна политика по разширяване на международния обмен, госпожа Ганчева сподели възможностите, които учениците получават тук – контакти със сродни училища в Сърбия, Италия, Румъния. Разказа им за визитата на лесовъди и бизнесмени от Бавария и Испания, както и факта, че това лято 30 ученици от училището ни заминават за едномесечна специализация в Испания.

В края на посещението всички ученици заедно с госпожа Стоева споделиха своето удовлетворение от посещението си в НГГС „ Христо Ботев „. Емоционалните впечатления от видяното, бяха съпроводени с благодарност към домакините за осигурената възможност на партньорите на СУ „Св. Св Кирил и Методий” по проект „Еразъм +”  за ползотворно и полезно сътрудничество.

Коментари:

коментара