КОНКУРСИ

През 2019 г. НПГГС „Хр. Ботев“ ще отбележи своя 70-годишен юбилей. Целта на екипа, който организира събитията включени в Програмата, е да даде възможност на настоящите ученици да покажат силните си страни, творчески умения и таланти.

С тази цел приканваме учениците да се включат в обявените конкурси в съответните направления и категории:

І. Литература.

Есе на тема: „Моето 70-годишно училище„

Регламент:

Право на участие в конкурса имат всички настоящи ученици в НПГГС „Хр. Ботев”

1.Изисквания:

– Формат до 4 страници, А4, шрифт Times New Roman 12

– Придружаваща информация:

Трите имена, клас, e-mail за връзка

2.Срок, форма и начин на предаване   

На e-mail на преподавателя по БЕЛ на съответния участник

Г-жа Стефанова / neli_stefanova1962@abv.bg /,

Г- жа Богданова /marina19591959@abv.bg /

– Срок до 24.03.2019 г. включително.

– Всеки автор може да участва само с 1 есе

3. Критерии за оценяване

3.1 Изисквания

– Тематична свързаност на есето

– Последователност на изложението

– Структура: увод, изложение, заключение

3.2.Език

 • Богат речник и умение да бъде използван
 • Правопис и пунктуация
 • Оценяване
 • От комисия определена със заповед на Директора
 • Награда:

1 първа и една поощрителна

Наградените есета ще бъдат публикувани

ІІ. Дигитални и приложни изкуства

Лого и послание / слоган /

Регламент:

В конкурса могат да участват всички настоящи ученици в НПГГС „ Хр. Ботев”

  с до три работни проекта

1.Изисквания:

 • Логото трябва да представлява училището като уникално място за професионална подготовка , творчество и иновации.

Да съдържа надпис НПГГС „ Христо Ботев „ Велинград”, както и юбилейната цифра / 70 г. /

Знакът ще бъде използван във всички събития, посветени на юбилея, презентационни и рекламни материали, за брандиране на местата, на които ще се провеждат събитията.

 • Проектите трябва да бъдат придружени от кратко описание на замисъла.
 • Придружаваща информация в текстов формат

Трите имена, клас, e-mail за връзка

2. Срок, форма и начин на предаване

– На г-жа Людмила Алексиева  в срок до 08.04.2019 г. На  носител DVD 

3. Награда:

1 първа, определена от Комисията и една награда, определена след гласуване в интернет  група, създадена за конкурса.

Видеоклип и мултимедийна презентация на тема „ Училището – това сме ние”

Регламент:

В конкурса могат да участват всички настоящи ученици в НПГГС „Хр. Ботев”

1.Изисквания за видеоклип

 • времетраене до 3 мин.
 • Формат / по избор, но с добра резолюция/
 •  носител DVD 
 • Придружаваща информация в текстов формат

Трите имена, клас, e-mail за връзка, име на видеоклипа

2.Срок, форма и начин на предаване

– На г-жа Людмила Алексиева  в срок до 08.04.2019г. носител DVD 

3.Награда:

1 първа, определена от Комисията и една награда, определена след гласуване в интернет  група, създадена за конкурса.

Изисквания за мултимедийната презентация

 • До 10 слайда на DVD,
 • Да бъдат естетически и технически оформени
 • Ще се поощтрява използването на авторски материали

Срок, форма и начин на предаване

На г-жа Людмила Алексиева  в срок до 08.04.2019 г. носител DVD

ІІІ. Фотоконкурс  на тема „ Гората, която искам да запазя”

Регламент:

Право на участие в конкурса имат всички настоящи ученици в НПГГС „ Хр. Ботев„

1.Изисквания

 • Всеки ученик може да участва с до 2 авторски снимки по зададената тема
 • Всяка снимка трябва да е придружена от кратък текст – послание или описание на заснетото.
 • Снимките трябва да са в цифров формат JPEG с добро качество /размер поне 1000 пиксела по дългата страна, до 10 МВ/
 • Допускат се само следните обработки на снимките:
 • Промяна на яркост/ контраст
 • Изостряне на изображението
 • Прекадриране/преоразмеряване на снимката

2. Критерии за оценка:

 • Интерпретация на темата
 • Оригиналност на творбата
 • Яснота на посланието
 • Интересна композиция / перспективни изменения, планове в композицията /

Придружаваща информация

Трите имена, клас, e-mail за връзка

3.Срок, форма и начин на предаване

На e-mail на инж. Филип Устабашиев

filip_ust@abv.bg  в срок до 24.03.2019 г.

4.Награда:

 1 първа, определена от Комисията и една награда, определена след гласуване на учениците и учителите от НПГГС „Христо Ботев“.