Инж. Надежда Иванова Ганчева – заместник-директор в НПГГС „Христо Ботев“ Велинград бе удостоена с почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“

В навечерието на 24 – ти май, Министерството на образованието и науката удостои заместник-директора на НПГГС „Христо Ботев“  Велинград с почетното отличие „Неофит Рилски“.Официалната церемония по връчването на наградата се състоя на 31 май 2018 г. в Регионалното управление на образованието (РУО) в град Пазарджик. Инж. Надежда Ганчева получи почетното отличие „Неофит Рилски“ лично от г-жа Валентина Кайтазова. Началникът на РУО – Пазарджик подчерта заслугите и приноса на инж. Надежда Ганчева за непрекъснатия възход на училището, което от тази година бе обявено за национално със Заповед на Министъра на образованието и науката.Престижната награда се присъжда на инж. Ганчева за цялостния ѝ принос за издигане авторитета и утвърждаването на професионалната гимназия като водеща от направлението Горско стопанство в България, както и за постигнати високи резултати от учениците на национални и международни състезания, изяви и участия.Инж. Ганчева работи от  12 години  като заместник-директор по учебно – производствената част.  Със своята високо професионална  дейност, организационни и управленски умения,  допринася за успешното партньорство и сътрудничество с родители, социални партньори, неправителствени и нестопански организации.С опита си от дългогодишната си успешна дейност в професионалната подготовка по специалните учебните дисциплини от професионална област „Горско стопанство“, инж. Ганчева участва в екипите по изработване на учебни планове и програми, в проекти по Европейски и Национални програми.Ръководството на НПГГС „Христо Ботев“ Велинград и учителският екип поздравяват инж. Ганчева с престижната награда и и пожелават още много нови успехи.

Коментари:

коментара