Групите „Наслука“ и „Природата и ние“ посетиха Международното изложение „ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ“ в Пловдив

Внушителна делегация от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети XXV издание на Международното изложение „ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ“ в Пловдив. Посещението бе организирано за учениците от групите за занимания по интереси „Наслука“ с ръководител инж. Филип Устабашиев и „Природата и ние“ с ръководител инж. Ирина Ачева.

По традиция обиколката на изложението започна от специализирания и отлично подготвен щанд на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Училището ни е единствената образователна институция, която се представя на престижния форум.

Възпитаниците на гимназията демонстрираха своите стрелкови умения с пневматично оръжие, разгледаха с подчертан интерес богатата колекция от трофеи, подготвена от НЛРС – СЛРБ. Основен акцент на изложението е поставен върху 135-та годишнина от организираното ловно движение у нас.

На щанда на Изпълнителната агенция по горите нашите ученици имаха вълнуваща среща с експертите от НП „Витоша“. Там те получиха богата колекция от информационни материали за защитените територии.

Коментари:

коментара