Групите „Наслука“ и „Флора и фауна“ посетиха международно изложение в Пловдив

На 23 март 2018 г. (петък) ученици от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посетиха Международното изложение „ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ“ в Пловдив. Организираната дейност бе осъществена по проект „Твоят час“. В нея се включиха учениците от група „Наслука“ с ръководител инж. Филип Устабашиев и група „Флора и фауна“ с ръководител инж. Ирина Ачева.Изложението в Пловдив се провежда за 24-ти път. През тази година то протича в периода от 21-ви до 25-ти март в Международен панаир – Пловдив. Международната изложба по традиция се превръща в място за срещи на любителите на лова, риболова и красивата природа.

Със свои щандове се представят държавните горски предприятия, ловните и дивечовъдни стопанства, регионалните дирекции по горите, производители и търговци на риболовно оборудване, ловно оръжие, боеприпаси, дрехи, екипировка, принадлежности за спорт и свободно време, националните паркове и резервати, природозащитни организации и издатели на литература на ловна и риболовна тематика.Със специализиран щанд на Международното изложение „ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ“ присъства и НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, което е и единственото учебно заведение със собствен щанд на форума. Именно оттам стартира и обиколката на международната изложба за възпитаниците на гимназията, които през учебната 2017/18 г. участват активно в дейностите на клубовете „Наслука“ и „Флора и фауна“.Учениците на гимназията бяха посрещнати изключително радушно на много от щандовете по време на изложението. Представителите на Природен парк „Витоша“ им бяха подготвили изненада. Те подариха на учениците на НПГГС „Христо Ботев“ образователни брошури, плакати и други информационни материали, издавани от парковата администрация и тематично свързани свързани с флората и фауната на парка.Много от възпитаниците на гимназията не пропуснаха да изпробват и своя мерник. В истинска атракция пък се превърна демонстрацията на ултрамодерната машина за рязане и цепене на дърва.Посещението на учениците от групите „Наслука“ и „Флора и фауна“, организирано по проект „Твоят час“, даде възможност на възпитаниците на гимназията да разширят знанията си и да придобият ценни впечатления в областта на лова и риболова.Основна цел на проект „Твоят час“ е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Проект „Твоят час“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“.

Коментари:

коментара