Група по интереси „Литературно слово” по проект „Твоят час”

Приключи дейността на група по интереси

„Литературно слово” по проект „Твоят час”

През месец ноември 2016г. бе сформирана група по интереси „Литературно слово” по проект „Моят час”. Целите, които си поставиха членовете на групата, бяха: обогатяване на знанията за творците на българската литература в периода от Освобождението до Първата световна война, както и преодоляване на пропуските по отношение на нормите на съвременния български книжовен език.

Дейността на групата приключи през месец юни, 2017г. На 15.06. бе проведена последната , публична изява, на която бе направен бе отчет на извършеното и бе изразено удовлетворението на всички от придобитите знания и умения. Презентацията, изготвена от учениците от 11а клас Милко Сандански и Марио Бондев под ръководството на г-жа Марина Богданова, показа най-вълнувашите и запомнящи се мигове от дейността на групата.

Презентация

Коментари:

коментара