Ден на професията в НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

Във връзка с наближаващият професионален празник на лесовъдите се проведе традиционният за училището ни празник на професията. Включиха се 55 ученици от всички випуски в състезанието по горски многобой, което включваше пробег на трасе от 2 км по пресечен терен и пунктове по трасето, на които състезателите за време трябва да извършат разпознаване на дървесни и храстови видове, семена от дървесни растения, дървесни проби, следи и дири от дивеч.

В друг пункт те демонстрираха своята способност да работят с бензиномоторни верижни триони. Получи се атрактивно, емоционално и много оспорвано състезание!

Днешният 25.03.2019 г. бе ден пълен с много емоции, професионални знания, хъс за победа и удовлетвореност! Удовлетвореност от страна на участващите ученици и преподавателите-лесовъди, които ги подготвят по различните лесовъдски дисциплини.

Коментари:

коментара