Австрийски лесовъди възхитени от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

Преди да дойдат в гимназията, гостите от Австрия посетиха и УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – Юндола

На 16 май 2019 г. НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе посетена от 34 представители на Тиролския горски съюз. Гостите от Австрия бяха посрещнати лично от директора на гимназията инж. Стефан Шулев и преподавателя по специални дисциплини инж. Филип Устабашиев.

Целта на визитата на лесовъдите от област Тирол бе запознаване със системата на средното професионалното горско образование в България. Австрийските гости бяха силно впечатлени от материално – техническата база на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

Групата бе ръководена от българска страна от доц. д-р Груд Попов. Известният учен от Институт за гората при БАН е един от възпитаниците на нашето училище.

Доц. д-р Груд Попов е сред възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“

Лесовъдите от Австрия разгледаха с подчертан интерес и възхищение кабинетите в гимназията, запознаха се с над 200 дървесни и храстови вида в дендрариума ни и не пропуснаха да посетят и животните в нашия дивечоразвъдник.

По време на посещението си нашите гости разкриха подробности и за горите в своя регион, които са типично планински. Над 60% от насажденията в тази част от Австрия изпълняват защитни функции. Основният дървесен вид в област Тирол е смърча, който заема над 50% от площта на всички естествени гори.

Като цяло дърводобивната промишленост в Австрия генерира годишна печалба в размер от 1,2 млрд. евро и е втората по големина след туризма.

Тиролският горски съюз е основан през 1854 г. и има богата история. Сдружението обединява над 700 души, свързани с гората. Сред тях са лесовъди, собственици на гори, ловци, ангажирани в дърводобивната дейност, приятели на гората и други.

Членовете на Тиролски горски съюз са отдадени на гората. Сред приоритетните им цели са насърчаване на естественото управление на горите, информиране на обществеността за значението и въздействието на гората, форуми за обмен на мнения между горското стопанство и други заинтересовани страни и т.н.

Водещото мото на Тиролския горски съюз е: „Гората е близо до сърцата ни – гората е нашият фокус“.

Коментари:

коментара