21 март – Международен ден на горите

Всяка година на 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Събитието има за цел да повиши информираността на обществото за значението на горите, тяхното опазване и устойчивото им развитие.

Международният ден на горите още веднъж фокусира вниманието в целия свят върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.

Темата на Международния ден на горите за 2021 г. е „Възстановяване на горите: път към изход от кризата и благополучие“. Възстановяването и устойчивото управление на горите спомага за справяне с кризата, свързана с изменението на климата и биоразнообразието. Също така горите предоставят на обществото разнообразни материални и нематериални ресурси, които имат важно значение за устойчивото развитие, насърчавайки икономическата дейност, която създава работни места и подобрява живота.

Темата за тази година се вписва в Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021-2030), призив за защита и поддържане на екосистемите по света.

Датата 21 март е определена за Международен ден на горите през 1972 г. с решение на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO).

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГОРИТЕ!

Коментари:

коментара