145 години от обесването на Васил Левски

145 години от обесването на Васил Левски – велик българин, който ще бъде вечно жив!

Достоен пример за всички нас и за поколения напред! 

„ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ!“ 

В. Левски

Коментари:

коментара